Over ons


Een groep ouders van kinderen van de vrije basisschool Sint-Theresia in Wetteren Overbeke is een inzamelactie begonnen om de groene speelweide naast de school te redden.

Het braakliggende terrein wordt al jaren gratis gebruikt als speeltuin door de school, maar de eigenaar overleed drie jaar geleden en het stuk bouwgrond werd te koop aangeboden.
De vzw Overbeke heeft de grond aangekocht doordat een aantal ouders, leerkrachten en andere partijen een win-win lening hebben afgesloten.

Om deze som terug te kunnen betalen gaan we de komende 8 jaar allerlei acties organiseren om dit doel te behalen.

Houd onze website en Facebook pagina Red de speelweide Overbeke in de gaten om op de hoogte te blijven van onze acties.

We hopen dat leerlingen en hun ouders van de vrije basisschool Sint-Theresia in Wetteren Overbeke ook binnen hun familie-, vrienden-, verenigingskringen en bedrijven een actie op touw te zetten.

Zoals papa Eric De Bachere, eigenaar van de LEGO® winkel Brick Planet te Wetteren zegt tijdens een interview: “Dit is de groene long van onze school. Dat kunnen we niet zomaar laten verloren gaan. Ik doe dit voor mijn kinderen Lester en Leander die hier nu in het eerste en derde kleuterklasje zitten en dus nog minstens zes jaar school lopen. Maar ook voor de volgende generaties”. 

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken.

Het delen van de website wordt heel erg gewaardeerd.

Wij danken u voor uw steun!


Het Red de speelweide Overbeke Actie Team
maar vooral de leerlingen van de vrije basisschool Sint-Theresia in Wetteren